NedRisk

Door opkomende internationale markten, globalisering en een toenemende mate van politieke instabiliteit komen internationaal opererende organisaties steeds vaker in aanraking met diverse veiligheidsrisico’s. Deze risico’s kunnen de core business van een organisatie negatief beïnvloeden.

Om veilig te kunnen functioneren in risicovolle omstandigheden, moet een organisatie de relevante risico’s beheersen. Men dient deze risico’s in kaart te brengen, juist in te schatten en de nodige maatregelen te treffen. NedRisk biedt een antwoord door security risk management services op maat te leveren in de vorm van risico advies, beveiligingspersoneel, beveiligingstraining en reisadvies.

Door de uitgebreide internationale ervaring en deskundigheid van ons personeel staat NedRisk garant voor kwaliteit. Bovendien is elk advies gebaseerd op internationaal erkende normen en waakt een College van Deskundigen over de kwaliteit van de diensten van NedRisk.