Internationaal reisadvies

Personeel reizend naar of werkend in risicolanden kan in aanraking komen met beveiligingsincidenten, zoals geweldsmisdrijven, ontvoeringen of gewapende conflicten. De beslissing om uw personeel daar in te zetten moet daarom goed zijn gefundeerd. Om uw besluitvormingsproces te ondersteunen heeft NedRisk unieke besluitvormingsmodellen ontwikkeld. Door deze modellen wordt het mogelijk om een weloverwogen en objectieve beslissing te maken over het wonen en werken in onveilige gebieden, gebaseerd op de normen en waarden binnen uw organisatie en op andere factoren die voor u van belang zijn. Wij hebben ruime ervaring in het snel analyseren van beveiligingsrisico’s gerelateerd aan reizen van personeel in het buitenland. Aan de hand van quick scan analyses  kunnen wij u helpen bij de keuze om een opdracht in een bepaald risicoland al dan niet aan te nemen. Ook kunnen wij landen-specifieke beveiligingsprotocollen ontwerpen die toegespitst zijn op een of meerdere landen. Met onze  tracking & tracing diensten kunnen wij snel de exacte locatie van uw uitgezonden medewerkers bepalen en indien nodig hen op afstand ondersteunen. professioneel reisadvies

>Inlichtingen per land

>Lokaal beveiligingsonderzoek 

>Tracking & tracing

>Neem contact op voor een afspraak of een vrijblijvende offerte