College van deskundigen

 

ARIE VAN DER VLIS

Generaal BD Arie van der Vlis startte zijn militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. Ook volgde hij cursussen bij het Instituut Defensie Leergangen in Nederland, de Royal Military Academy Sandhurst in Groot-Brittannië en het US Army War College in de Verenigde Staten. Hij heeft meerdere generaalsfuncties vervuld, waaronder als Commandant van de 12e pantserinfanteriebrigade, Plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten en Commandant van het 1e Legerkorps. In 1992 werd hij bevorderd tot 4 sterren generaal en benoemd tot Chef-Defensiestaf (CDS). Na afronding van zijn operationele militaire carrière is hij benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van H.M de Koningin. Tegenwoordig geeft hij op radio en tv zijn visie op de militaire wereld.

 

GER MAATHUIS

Dr. Ir. Ing. Ger Maathuis heeft na zijn opleiding aan de HTS in Utrecht (Civiele Techniek), met korte tussenstop als reserve officier, een studie aan de TU in Delft gevolgd. Na aanvankelijk gekozen te hebben voor Verkeersbouwkunde besloot uit af te studeren als Technisch Bedrijfskundige. In die tijd (1979) een vrij nieuwe studie richting. Na deze opleiding was hij bij een staalconstructie bedrijf in the offshore (Grootint) verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, beveiliging en noodsituaties binnen deze onderneming. In 1990 besloot hij in dienst te gaan bij een werkgeversorganisatie waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten en laten functioneren van een afdeling Bedrijfskundige Zaken. Aaneengesloten ondernemingen werden door deze afdeling geadviseerd op het gebied van informatiekunde, automatisering, kwaliteit en bedrijfseconomie. In 1993 besloot ondergetekende zijn werkzaamheden bij deze onderneming te stoppen om zich volledig toe te wijden aan een proefschrift met als titel “Adviesprocessen bij het MKB”. In 1995 startte Ger Maathuis zijn eigen onderneming en ontwikkelde, mede gebaseerd op zijn proefschrift, het MKB Groeicertificaat. Naast het begeleiden van ondernemingen met het continu verbeteren van hun bedrijfsprocessen trad hij als extern lead assessor in dienst bij de Raad voor Accreditatie. Sinds 1996 beoordeelt hij wereldwijd certificatie instellingen voor QMS, EMS, Inspectie en Productcertificatie. Tevens traint hij in verschillende landen, m.b.v. een netwerk van externe adviseurs, ondernemingen met het schema MKB Groeicertificaat.

 

FRED HORBEEK

Fred Horbeek heeft als officier bij het Wapen der Cavalerie gediend in de functies van pelotonscommandant, plaats- en waarnemend eskadrons-commandant en officier inlichtingen en veiligheid. Daarna is hij als operator op het gebied van Arabisch, toen voornamelijk Palestijns, terrorisme bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst, nu Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, aan de slag gegaan. Tijdens een periode van 26 jaar heeft hij in diverse functies, voornamelijk op veiligheidsgebied, gewerkt bij de Rabobank Nederland laatstelijk als hoofd van de Stafgroep Coördinatie Beveiliging Rabobank Groep, waarin hij verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van en (doen) vaststellen van het beveiligingsbeleid, de coördinatie van de implementatie van dat beleid en de fraudebestrijding. Hij doceert aan de Universiteit van Groningen in de module Information Security Repository.

 

RUUD KLOPPENBURG

Ruud Kloppenburg heeft een loopbaan achter de rug als Officier bij het Nederlandse Korps Mariniers. In 1994 is hij aangetreden als Hoofd Global Security voor Royal Dutch Shell. Daar was hij verantwoordelijk voor security assessments, advies, assistentie en besluitvorming door de gehele Royal Dutch Shell groep. Sinds 2004 is hij de eigenaar van het bedrijf RKSec, waarmee hij beveiligingsadvies levert aan de grotere nationale en internationale organisaties in de wereld. Ruud heeft ervaring in het volledige spectrum van international security risk management, inclusief het ontwikkelen van strategieën en scenarios, het maken van risico analyses, het plannen en ontwerpen van voorzorgsmaatregelen, het ontwikkelen van contingency en crisismanagement plannen, het beheersen van kwaliteit en het leveren van training.